O nás
Sme občianske združenie, založené 19.11.1999.
Zameriavame sa na:
1. Činnosť združenia je zameraná na obnovu a rekonštrukciu historických pamiatok, najmä zrúcanín hradov, a to, v rámci zákona, v spolupráci s príslušnými úradmi.
2. Združenie sa tiež angažuje v oblasti cestovného ruchu, s dôrazom na propagáciu a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok.
3. Združenie bude poskytovať výstavné priestory k histórii hradov, aj organizovať a realizovať prezentácie, semináre a workshopy.
4. Združenie bude realizovať ako doplnkovú činnosť agroturistiku, s cieľom prezentovať život v predhradí z minulosti.
5. Združenie bude realizovať publikačnú a vydavateľskú činnosť za účelom propagácie činnosti združenia a histórie, obnovy a rekonštrukcie historických pamiatok.
6. Združenie bude podporovať aktivity iných podobne zameraných neziskových organizácii.
7. Ku vymenovaným činnostiam a aktivitám bude OZ DONJON každoročne podľa potreby zabezpečovať dobrovoľnícke aktivity (tábory, pracovné pobyty, stretnutia).
8. Združenie bude prevádzkovať podľa potreby poľnohospodársku činnosť na svojich, resp. prenajatých pozemkoch chov pôvodných plemien hospodárskych a domácich zvierat, pestovanie pôvodných plodín a stromov a obhospodarovanie priľahlého územia za účelom osvety a priblíženia tradičného spôsobu života ľudí v hradoch a predhradiach. Nejedná sa pritom o podnikateľskú činnosť.
9. Združenie bude pracovať s dobrovoľníkmi na svojej činnosti.


Hlavné menu