Pokračovanie rekonštrukcie opevnenia
            Stav pred začatím prác                                                                            Začiatok prác - jar 2013
                  stav pred_1          stav pred_2            zaciatok prac

                                                  Dovoz materiálu                                                               Pohľad z južnej strany                    Pohľad zvnútra  (november)
   dovoz_1   dovoz_2  celna stena  strop

                                                                 Reálny pohľad (11/2013)                                    Vizualizácia - stav r. 2015
                                    stav jesen              vizualizacia
                                   


Projekt - Ministerstvo kultúry 2013

Hlavné menu