Pavement laying
                                                                          
Stav pred_1  Stav pred_2  vykladanie kamena_1 vykladanie kamena_2

                                    
vykladanie piesku_1  vykladanie piesku_2  priprava podkladu_1  priprava podkladu_2

                                
pokladanie_1  pokladanie_2  hotova_dlazba_1  hotova_dlazba_2

Plaster, protective coating and pickling
                                        
stav pred_1  stav pred_2              omietanie_1   omietanie_2

                                        
        natieranie_1     natieranie_2      po skoncenie

                    
pred naterom_1  pred naterom_2  nater_1  nater_2

                                                                                           
                                                stav po_1  stav po_2

Editing the access road to the museum of the castle Sklabi˛a
                    
  pred_1  pred_2          navażanie_1  navazanie_2


Project - Ministry of Culture 2012

Main menu