Pokladanie dlažby
Stav pred začatím prác                                                                            Vykladanie dlažobného kameňa
Stav pred_1  Stav pred_2  vykladanie kamena_1 vykladanie kamena_2

                                    Navážanie pieskového podkladu                                                                        Príprava pieskového podkladu
vykladanie piesku_1  vykladanie piesku_2  priprava podkladu_1  priprava podkladu_2

                                Pokladanie a špárovanie dlažby                                                                                        Časti hotovej dlažby
pokladanie_1  pokladanie_2  hotova_dlazba_1  hotova_dlazba_2

Omietka, ochranný náter a morenie
                                        Stav pred začatím prác                                                                          Omietanie a maľovanie budovy
stav pred_1  stav pred_2              omietanie_1   omietanie_2

                                        Čistenie a natieranie drevených častí                                                            Stav po skončení prác
        natieranie_1     natieranie_2      po skoncenie

                    Stav pred náterom a príprava ochranného náteru                                                            Nanášanie ochranného náteru
pred naterom_1  pred naterom_2  nater_1  nater_2

                                                                                            Stav po nanesení  ochranného náteru
                                                stav po_1  stav po_2

Úprava prístupovej cesty k Múzeu hradu Sklabiňa
                    Stav cesty pred úpravou a navážanie makadamu                                                  Roznášanie a planírovanie makadamu
  pred_1  pred_2          navažanie_1  navazanie_2


Projekt - Ministerstvo kultúry 2012

Hlavné menu