Benefit photo exhibition at the castle  Sklabiņa

         If you are interested, images are possible to purchase. Proceeds of sales are determined to continue the renovation of historical buildings in the ravelin of the castle Sklabiņa. For more information about the exhibition and the possibility of purchasing photos - click here

                                    

         Torzo spomienok                           Stromoradie                               Proti vetru                              Znovuzrodenie                                   Explozia

     Drevo a čas      Usvit      Strom ¾ivota          Premeny času   

          Farby jesene                               Drevo a čas                                   Úsvit                                  Strom ¾ivota                                  Premeny času      

Kúzelný strom     Jesenný impresionizmus     Motýle š»astia     Vrásky modernej doby      Rodina

        Kúzelný strom                       Jesenný impresionizmus                    Motýle š»astia                      Vrásky modernej doby                           Rodina

Snehový lampáš     Retro    Lucia    Zamyslený     Apokalypsa

          Snehový lampáš                               Retro                                          Lucia                                     Zamyslený                                   Apokalypsa

Spomienky    Zrkadlenie    Prázdna pravda   Večer pri vode

                   Spomienky                                                   Zrkadlenie                                             Prázdna pravda                                        Večer pri vode

Jesenné ráno v Pieš»anoch             Opustená              Jesenná symbolika

                    Jesenné ráno v Pieš»anoch                                                                Opustená                                                            Jesenná symbolika    


Tajomstvá rodu Révay                       Obnovená história                    Jeseņ nad Sklabiņou

          Tajomstvá rodu Révay                                                         Obnovená história                                                               Jeseņ nad Sklabiņou    

Slzy ¾ivota                         Symbióza                             Apolón

                    Slzy ¾ivota                                                                        Symbióza                                                                                    Apolón

                                                  Páv                          Modrý svet

                                                                            Páv                                                                           Modrý svet

Fotografie sú chránené autorskými právami a ich kopírovanie a ļalšia reprodukcia sú bez súhlasu autorov zakázané !


Main menu