Múzeum vzniklo rekonštrukciou časti delostreleckého opevnenia z roku 1630. Rekonštrukcia sa realizovala v r. 2000 - 2006. V tomto roku nám múzeum skolaudoval príslušný stavebný úrad, čím sme začali jeho prevádzku.
Návštevníci majú možnosť vidieť množstvo archeologických nálezov, ktoré sú nasvietené a vystavené vo vitrínach. V múzeu je aj niekoľko kamenných gotických a renesančných erbov. Súčasťou expozície sú aj podobizne majiteľov hradu, starožitné nábytky, staré drevené vozy a sane, fotografie hradu z obdobia pred vyplálením (pred r.1944), dobové zbrane a  ďalšie exponáty (viď foto dolu).
Táto expozícia je jedinečná a svojho druhu jediná, v celom Žilinskom kraji, pretože sa neviaže len na históriu hradu, ale aj okolia, ako aj celého Uhorska.
Prehliadka múzea je doplnená o obšírny výklad k vystaveným exponátom ako aj k súvisiacim historickým udalostiam. Aj z uvedeného dôvodu je preto návšteva múzea vhodná najmä pre organizované skupiny - školy, letné tábory a iné skupiny turistov. Skupiny nad 10 osôb je vhodné ohlásiť aspoň dva dni vopred telefonicky (0905 483 367). V prípade záujmu je možné zabezpečiť pre návštevníkov aj organizovanú prehliadku areálu hradu Sklabiňa s výkladom.
V múzeu je možné zakúpiť si upomienkové predmety - pohĺadnice, magnetky. Turisti majú počas sezóny aj jedinečnú príležitosť ochutnať pravý domáci kozí syr (čerstvý, údený).

                         Muzeum_1                               Muzeum_2Múzeum hradu Sklabiňa

Hlavné menu